close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZYSKIWANIE FUNDUSZY

 •  

  Konsulat Generalny RP w Manchesterze informuje, że w środki finansowe, którymi dysponuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach funduszy polonijnych, są przydzielane w trybie konkursowym. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach niżej wymienionych funduszy:

   

  1. Szkolnictwo polskie za granicą,

  2. Kultura i sztuka,

  3. Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą.

   

  Organizacje zainteresowane dofinansowaniem projektów z funduszy polonijnych powinny wypełnić wniosek o przyznanie środków z funduszy polonijnych, precyzyjnie określając wydatki z zakresu zakupu usług i materiałów. Wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej: manchester.projekty@msz.gov.pl. Oryginały dokumentów należy przesłać pocztą na adres:

   

  Konsulat Generalny RP w Manchesterze
  Manchester One Building
  51 Portland Street
  Manchester M1 3LD
   

   

  Termin nadsyłania wniosków:

   

  • do 10.10.2017 r. w przypadku projektów planowanych na pierwsze półrocze 2018 r. lub projektów całorocznych (2018 r.);

  • do 24.04.2018 r. w przypadku projektów planowanych na drugie półrocze 2018 r.

   

   

  Wszystkie wnioski o dofinansowanie z funduszy polonijnych MSZ składane w ww. terminach powinny dotyczyć projektów, które będą realizowane w roku 2018, i muszą być zgodne z Rządowym Programem Współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 20152020.

   

  Dokument oraz szczegółową informację na jego temat znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Polonia.

   

  Wstępna ocena wszystkich projektów, która obejmuje weryfikację wymogów formalnych oraz zgodność z celami określonymi w wyżej wspomnianym programie rządowym, jest dokonywana przez pracowników Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz jego wysokości jest podejmowana przez komisję projektową Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Decyzje komisji projektowej są przekazywane wnioskującym organizacjom za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze.  

   

   

  Dokumenty do pobrania:

   

   

   

   

  Inne przykładowe źródła uzyskiwania dofinansowania z fundacji i stowarzyszeń:

   

  1. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

   

  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) wspiera i promuje uczenie się języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. Poprzez rozwijanie różnych form kształcenia umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie umiejętności językowych podczas stałego lub czasowego pobytu w innym kraju.

   

  Wszystkie potrzebne informacje oraz zasady składania zamówień na podręczniki i pomoce dydaktyczne można znaleźć na stronie konsulatu.

   

  2. Fundacja Semper Polonia


  Fundacja prowadzi program Ex Libris Polonia, który ma na celu wyposażenie organizacji polonijnych, bibliotek parafialnych, polskich placówek edukacyjnych oraz pracowni polonistycznych na wyższych uczelniach w książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i audiowizualny.


  Co roku we wrześniu na stronie internetowej fundacji pojawiają się nowe wnioski do wypełnienia. Dokument trzeba wypełnić, następnie uzyskać potwierdzenie z Konsulatu Generalnego RP w Manchester, że szkoła wnioskująca jest wiarygodna i wniosek może być rozpatrywany (zgłoszenia o takie potwierdzenie można wysyłać na adres mailowy: manchester@msz.gov.pl).


  Termin, do którego należy odesłać przygotowane dokumenty, jest podawany na stronie internetowej fundacji www.semperpolonia.pl.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: