close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLACY W WB

 • Pierwsi Polacy w Anglii pojawili się już na przełomie XIV i XV wieku. Głównie byli to kupcy lub wysłannicy królewscy. Dopiero sto lat później rozkwit kontaktów polsko-angielskich dotyczących kultury spowodował, że więcej Polaków decydowało się na wyjazd do Anglii. Wielu naszych wybitnych rodaków zaczęło odgrywać kluczowe role w historii angielskiej. W tym samym czasie wielu młodych Polaków decydowało się na studia na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii.

   

  W drugiej połowie XVII wieku w Londynie osiedliła się grupa braci polskich – arian, radykalnego ruchu społeczno-religijnego.

  Dopiero następne stulecie przyniosło do Anglii pierwszych uchodźców politycznych, którzy szukali schronienia po upadku powstania kościuszkowskiego w 1794 roku. Na tym fala emigracji się nie skończyła. Kolejni Polacy przybyli na Wyspy Brytyjskie po okresie powstania listopadowego w latach 1830-1831, Wiośnie Ludów w 1848 roku i powstaniu styczniowym w 1863 roku.

  W tym okresie pojawiły się pierwsze organizacje, jak Towarzystwo Demokratycznej Polski i Lud Polski.

   

  Pod koniec XIX wieku do Anglii zaczęły przybywać pierwsze grupy Polaków poszukujących pracy i lepszego zatrudnienia. W tym okresie Wielką Brytanię zamieszkiwało około 2 tysiące Polaków. Z wybuchem I wojny światowej i nadzieją Polski na odzyskanie niepodległości, zaczęły powstawać polskie szkoły i stowarzyszenia. Po 1918 roku wielu Polaków wróciło do wyzwolonej Polski.

  Dopiero okres II wojny światowej na nowo ożywił napływ Polaków na Wyspy Brytyjskie. W tym czasie Londyn stał się stolicą polskiej emigracji wojennej. Właśnie tam przeniosły się władze Rzeczpospolitej Polskiej, część władzy naczelnej i wojska. W stolicy Anglii zaczęły powstawać polskie partie polityczne, szkoły i placówki akademickie. Według danych, tuż po wojnie w Anglii przebywało około 95 tysięcy Polaków, przez następne kilka miesięcy liczba ta uległa podwojeniu.

  W dniu dzisiejszym, z danych brytyjskiego Narodowego Urzędu Statystycznego wynika, że na około 1 mln Polaków mieszkających na Wyspach, 614 tysięcy to stali rezydenci. Imigranci to zwykle ludzie młodzi i wykształceni, często lepiej niż miejscowa siła robocza.

   

  Według danych ośrodka badawczego Centre for Economic Performance działającego pod auspicjami London School of Economics, Polacy stanowią 9. proc. ogółu imigrantów w Wielkiej Brytanii wyprzedzając Hindusów z Indii (8,9 proc.) i Pakistańczyków (6 proc.). W 2011 r. wśród ogółu nowo przybyłych imigrantów do Wielkiej Brytanii Polacy liczyli 5 proc., co sytuuje ich na trzecim miejscu po Hindusach (10,4 proc.) i Chińczykach (10 proc.) przed Rumunami (4,9 proc.)

   

  Największymi skupiskami Polonii są Londyn, Manchester, Birmingham, Bradford, Edynburg i Glasgow.


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: