close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ORGANIZACJE POLONIJNE

 • Jednym z celów działania Konsulatu Generalnego w Manchesterze jest budowanie sieci prężnie działających organizacji polonijnych. Poniżej lista organizacji działających w naszym okręgu konsularnym.
  Jeżeli na liście nie widnieje organizacja, której szukacie, napiszcie e-maila na adres manchester@msz.gov.pl.

   

   

  1. Allshire Eastern European Community Association

   

  Allshire Eastern European Community Association jest organizacją polonijną w Liverpool aktywnie wspierającą życie lokalnej polskiej społeczności w północno-zachodniej Anglii. W ostatnich latach organizacja zrealizowała kilkanaście projektów, w tym m.in stworzyła pierwszy lokalny magazyn dla Polaków, który jest udostępniany bezpłatnie. Oprócz tego organizacja stworzyła polskie sekcje czytelnicze w ramach lokalnych bibliotek w Liverpool. Organizuje również bezpłatne porady i akcje uświadamiające Polonię na tematy związane ze specyfiką życia w Wielkiej Brytanii.

   

  2. Fundacja Kresy-Syberia

   

  Przedmiotem działalności Fundacji jest inspirowanie, promowanie i wspieranie badań na całym świecie, pamięć i uznanie walki obywateli polskich pod okupacją i na wygnaniu w związku z II wojną światową.

   

  Fundacja prowadzi wirtualne muzeum, a w nim zapis doświadczeń polskich obywateli w Polsce i na emigracji przed i podczas II wojny światowej, wspiera wygnanych obywateli polskich i ich potomków w ich wysiłku badania losu swoich rodzin. Zajmuje się również promowaniem i wspieraniem współpracy między członkami Polonii i Polaków mieszkających za granicą z narodem polskim w dziedzinie edukacji, badań naukowych, kultury, religii i ekonomii.

   

  3. Lancashire Europa Projekt

   

  Lancashire Europa Projekt został stworzony, aby zaspokoić potrzeby społeczności Polskiej jak i imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy żyją i pracują na terenie Lancashire. Projekt przyczynia sie do pokonywania barier, wspierania dostępu do informacji, bezpieczeństwa i spójności poprzez wspólną pracę zaangażowanych osób.

  Projekt został stworzony w Blackburn, obejmuje teren Hyndburn i Rossendale oraz Ribble Valley, Pendle, Darwen. Skupia się na potrzebach społeczności, walki z ubóstwem, chorobami i wykluczeniem społecznym oraz pomaga przystosować się do nowego życia na terenie Lancashire.

   

  4. Liverpool Polish Centre (LPC)

   

  Organizacja społeczna Liverpool Polish Centre powstała z myślą o zorganizowaniu Polskiego Centrum na terenie Liverpool i jego okolic. Zgodnie z nazwą, celem istnienia i działalności organizacji jest przeprowadzanie różnego rodzaju projektów i organizowanie wydarzeń, które integrowałyby lokalną Polonię w Liverpool i wpływały pozytywnie na jej wizerunek w mieście i jego okolicach.

   

  5. Merseyside Polonia

   

  Merseyside Polonia jest organizacją dbającą o rozwój pozytywnych relacji między Polonią a lokalną ludnością Merseyside w w północno-zachodniej Anglii. Celem instytucji jest organizowanie spotkań i imprez mających na celu zbudowanie zrozumienia i tolerancji dla naszej kultury i historii.

   

  6. Multicultural Organisation Challenger

   

  Multicultural Organisation Challenger organizacja w północno-wschodniej Anglii zajmująca się bezpośrednio rodzinami z dziećmi. Skupia uwagę na integracji Polonii z lokalną ludnością, rozpowszechnia informacje na temat polskiej kultury, historii i tradycji. Organizuje spotkania integracyjno-informacyjno-dydaktyczne i imprezy dla wszystkich drup wiekowych.
   

  7. National Careers Service Polish Language Line

  Organizacja wspierająca Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Poprzez bezpłatny numer telefonu jak i stronę internetową można uzyskać informacje na temat kursów, wsparcia finansowego, kariery zawodowej, kwalifikacji.
   

   

  8. North East Polish Community Organisation (NEPCO)

   

  North East Polish Community Organisation powstała w Newcastle upon Tyne w marcu 2007 roku.
  Organizacja zajmuje się działalnością społeczną, integruje Polonię pracującą i mieszkającą w North East. Przybliża lokalnej społeczności polską kulturę i tradycje, nawiązuje dialog międzykulturowy oparty na zasadzie wzajemnego poszanowania i zrozumienia.

   

  9. Polskie Centrum Edukacji „Biały Orzeł”

   

  Polskie Centrum Edukacji powstało z myślą o pomocy i wsparciu polskiej społeczności w Spalding i okolicach. W zakres działalności wchodzi sobotnia szkoła dla dzieci, zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 lat, kursy języka angielskiego dla dorosłych. Ponadto centrum prowadzi biuro administracyjno-księgowe i udziela pomocy w tłumaczeniach.  

   

  10. Polish Cooperation Network (PCN)

   

  Polish Cooperation Network jest siecią networkingową polonijnych organizacji. Idea narodziła się w 2008 roku i była udziałem trzech organizacji: Stowarzyszenia PolandStreet, Stowarzyszenia Polonia Nottingham oraz Stowarzyszenia Polskiego w Irlandii Północnej. Z biegiem czasu za ideą PCN opowiedziały się także inne organizacje: Merseyside Polonia, Głos Polonii Falkirk, Central and Eastern European Association w  Cardiff i wiele innych.

   

  Przyczyną powstania PCN był brak komunikacji, wymiany doświadczeń i informacji o projektach między organizacjami oraz brak skutecznego planu rozwoju polonijnego środowiska NGO w UK. W ramach działań networkingowych zostały zorganizowane konferencje, które odbyły się w Cambridge, Londynie, Oxfordzie oraz Belfaście. Każda z tych konferencji była organizowana przez lokalną organizację.

  11. Polish Home Association, Cardiff

  Polonijna organizacja non profit działająca przy Domu Polskim w Cardiff. Misją organizacji jest wsparcie rodaków w integracji z lokalną społecznością oraz zachęcenie ich do czynnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym. W ramach działań prowadzone są kursy języka angielskiego, organizacja szeregu cyklicznych imprez okolicznościowych i wydarzeń kulturalnych. Prowadzone jest również Biuro Porad pomagające Polakom w różnych sytuacjach życiowych.


  12. PEGAZ Polish Community Organisation North East

  Stowarzyszenie organizujące  życie kulturalne i propagujące  polską kulturę w północnej Anglii. Więcej na stronie internetowej organizacji pod adresem  pegaz.org.uk

   

  13. Związek Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii

   

  Związek Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii stosuje sprawdzone metody harcerskie i dostosowuje je do potrzeb młodzieży mieszkającej poza granicami kraju. Emigracyjna organizacja harcerska kontynuuje ideały przedwojennego ZHP skupiając harcerzy, instruktorów i seniorów polskiego pochodzenia.

   

  14. Lincolnshire Polish Society (LPS)

   

  Lincolnshire Polish Society jest organizacją skupiającą Polonię z miasta Lincoln i hrabstwa Lincolnshire. Grupa pracuje nad integracją społeczności wschodnioeuropejskiej z lokalną poprzez organizację spotkań i uroczystości z mieszkańcami Lincolnshire. Celem jest promowanie polskiej tradycji i kultury.

   

   

  Organizacje ogólnobrytyjskie z siedzibą w Londynie:

   

  14. Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK)

   

  Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny mieści się w Londynie w dzielnicy Hammersmith. Został założony i ufundowany w 1974 przez społeczność polską w Wielkiej Brytanii z inicjatywy inż. Romana Wajdy.

   

  POSK zajmuje się promocją polskiej kultury i sztuki. Mieści się w nim Biblioteka Polska w Londynie, która powstała w 1942, odbywają się wystawy, pokazy filmów i przedstawienia teatralne.

   

  Mieszczą się tam liczne organizacje: Zjednoczenie Polskie, Instytut Józefa Piłsudskiego, Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO), Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie (PTNO), Stowarzyszenie Polskich Kombatantów.

   

  15. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii  (ZPWB)

   

  Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii to największa federacja organizacji polonijnych na świecie, z siedzibą w Londynie przy King Street, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego.

   

  W skład Zjednoczenia wchodzi kilkadziesiąt organizacji i stowarzyszeń polonijnych na terenie Wysp Brytyjskich.

   

  16. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK)

   

  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów to centralna organizacja kombatancka założona w 1946 w Londynie, skupiająca lokalne organizacje kombatanckie działające w krajach osiedlenia się żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy pozostali na emigracji po zakończeniu II wojny światowej.

   

  17. Poland Street - Stowarzyszenie Polaków w Wielkiej Brytanii

   

  Poland Street zostało utworzone w 2005 pod nazwą Poland Street Stowarzyszenie Polaków w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, później skróciło nazwę. Jest to "najstarsza z najmłodszych" polskich organizacji polonijnych działających w Wielkiej Brytanii.

   

  18. Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

   

   Instytut Józefa Piłsudskiego to polska jednostka naukowo-badawcza w Londynie.

  Instytut zbiera, przechowuje i bada dokumenty z okresu najnowszej historii Polski, gromadzi zbiory dokumentów, relacje historyczne, eksponaty muzealne oraz książki. Ogłasza drukiem opracowania, organizuje odczyty, wykłady, wystawy związane z patronem oraz rocznicami niepodległościowymi.

   

  19. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego (IPMS)

   

  Instytut Polski i Muzeum to jedna z polskich placówek kulturalnych w Wielkiej Brytanii, stawiająca sobie za cel gromadzenie, opiekę, opracowanie naukowe oraz udostępnianie archiwów polskiego rządu na uchodźstwie i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

   

  Obecnie Instytut posiada status organizacji charytatywnej. Utrzymuje się głównie z dobrowolnych datków osób prywatnych i instytucji.

   

  20. Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie

   

  Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie to polska instytucja naukowa i dydaktyczna o charakterze organizacji non-profit, korporacja uczonych na emigracji z siedzibą w Londynie.

   

  Przedmiotem prac i zainteresowań Towarzystwa są nauki humanistyczne, prawne, społeczne, matematyczno-przyrodnicze, medyczne, techniczne i rolnicze.

   

  21. Polska Fundacja Kulturalna (PFK)

   

  Fundacja została powołana na emigracji w celu wspierania polskiej nauki i kultury. Jednym z głównych celów organizacji jest działalność wydawnicza.

   

  22. Ognisko Polskie

   

  Ognisko to polski klub z restauracją i barem w Londynie.

   

  15 lipca 1940 otwarcia klubu dokonał książę Kentu, brat króla Jerzego V. Towarzyszyli mu m.in. prezydent Władysław Raczkiewicz i premier gen. Władysław Sikorski , a ze strony brytyjskiej minister spraw zagranicznych w rządzie Chamberlaina – lord Halifax. Klub stanowił centrum życia społecznego, kulturalnego i towarzyskiego emigracji niepodległościowej. Gen. Władysław Anders posiadał tu swój własny stolik w restauracji.

   

  W restauracji i barze na parterze znajdują się portrety wybitnych Polaków pędzla Barbary Kaczmarowskiej-Hamilton. Na pierwszym piętrze w holu obok dawnej sali teatralnej umieszczono tablice upamiętniające wybitnych Polaków.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: