close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONSULAT

 • Konsulat Generalny RP w Manchesterze uprzejmie informuje, że w urzędzie obowiązuje elektroniczny system zapisów na spotkania paszportowe oraz prawne, w programie E-konsulat.

  Aby umówić spotkanie w urzędzie, należy wypełnić formularz wizyty na stronie internetowej

  WWW.E-KONSULAT.GOV.PL oraz wydrukować potwierdzenie umówionej wizyty.

   

  1. System pozwala tylko na jednokrotną rejestrację na spotkanie w urzędzie. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po odwołaniu wcześniejszej wizyty lub po upływie terminu, na który została ona wyznaczona.
   

  2. Wypełniając formularz należy podać prawidłowo wszystkie wymagane dane, co jest gwarancją otrzymania potwierdzenia spotkania, także pocztą elektroniczną. Wpisanie niepoprawnych danych osobowych spowoduje odrzucenie wniosku. Osoby, które umówią spotkanie w niewłaściwym referacie (np. w sprawie paszportu do referatu prawnego) nie będą obsłużone i będą musiały umówić nowe spotkanie.
   

  3.Wypełniając formularz wizyty należy podać dane osobowe osoby dla której składany będzie wniosek. W przypadku dzieci należy podać dane dziecka a nie rodziców lub opiekunów.
   

  4. Na spotkanie należy przybyć z wydrukowanym potwierdzeniem spotkania, które będzie dostępne po zakończeniu rejestracji i które dodatkowo zostanie przesłane na podany w trakcie rejestracji adres e-mail (proszę zwrócić szczególną uwagę na podanie prawidłowego adresu e-mail!). Osoby bez wydrukowanego potwierdzenia nie będą wpuszczane do budynku.
   

  5. Do konsulatu będą wpuszczane jedynie osoby składające wniosek, a w przypadku dzieci również rodzice lub opiekunowie. Z przyczyn organizacyjnych postronne osoby nie będą wpuszczane do urzędu.
   

  6. Wyznaczony dzień spotkania gwarantuje obsłużenie wnioskodawcy w tym dniu, pod warunkiem posiadania wszystkich wymaganych dokumentów oraz środków finansowych pokrycie kosztu opłat konsularnych.
   

  7. Wyznaczona godzina jest orientacyjna i oznacza, że dopiero po tej godzinie wnioskodawca zostanie obsłużony.
   

  8 Po przybyciu do urzędu i dokładnym wypełnieniu wniosków należy pobrać numerek do właściwego działu w systemie kolejkowym Q-MATIC i poczekać na wywołanie danego numeru przez pracownika konsulatu (numer wyświetli się na tablicy).
   

  9. Osoby umawiające się na spotkanie są zobowiązane do zapoznania się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad składania wniosków oraz wymaganych dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane i wnioskodawca będzie zmuszony do ponownego umówienia spotkania.
   

  10. Wszelkie informacje dotyczące zasad składania wniosków w sprawach paszportowych oraz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie urzędu www.manchester.msz.gov.pl w zakładce INFORMACJE KONSULARNE. Rejestracja w systemie E-Konsulat oznacza, że wnioskujący zapoznał się z tabelą opłat konsularnych, zasadami składania wniosków i dokumentami, które są wymagane przy ubieganiu się o paszport.
   

  11. W sprawach prawnych i opieki konsularnej osoby spoza okręgu konsularnego nie będą obsługiwane.

  12. W związku ze zniesieniem właściwości miejscowej w sprawach paszportowych osoby spoza Manchesterskiego Okręgu Konsularnego będą normalnie przyjmowane.
   

  13. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych oraz udokumentowanych istnieje możliwość przyspieszenia spotkania. Dotyczy to jedynie wydarzeń losowych takich, jak nagła choroba bliskiej osoby, pogrzeb czy też powody zdrowotne. Prośba o przyspieszenie spotkania powinna być odpowiednio udokumentowana, np. poprzez przedłożenie aktu zgonu, zaświadczenia ze szpitala lub od lekarza itp.
   

  14. Z uwagi na bardzo dużą liczbę przyjmowanych wniosków, konsulat nie może zagwarantować wydania dokumentu paszportowego na pożądany przez wnioskującego termin. Osoby  dokonujące rezerwacji miejsc lub wykupujące bilety przed otrzymaniem paszportu czynią to na własną odpowiedzialność. Konsulat nie gwarantuje wydania i doręczenia paszportu na dany dzień oraz nie jest odpowiedzialny za szkody i koszty mogące powstać z tego powodu w dniu wyjazdu.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: