close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRATA DOKUMENTÓW

 •  

   

  1. DOKUMENT PASZPORTOWY
   

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych zgłoszenia utraty dokumentu dokonuje się osobiście w najbliższej placówce konsularnej RP. Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć ze sobą inny ważny dokument ze zdjęciem.

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych utrata ważnego paszportu z winy posiadacza powoduje konieczność poniesienia kosztów podwyższonej opłaty paszportowej przy składaniu wniosku odnośnie kolejnego paszportu:

  - 10‑letniego - 262 GBP,

  - 5-letniego - 167 GBP.

   

  Dlatego też w przypadku utraty paszportu bez winy posiadacza, w trakcie ubiegania się o wydanie nowego paszportu pomocne może być okazanie dokumentu potwierdzającego taki stan rzeczy. W przypadku kradzieży jest to raport lub pismo z policji potwierdzające, iż paszport został skradziony lub numeru referencyjnego tzw. crime reference number, w przypadku zagubienia paszportu z winy DVLA, Royal Mail, Home Office itp., pismo z tychże instytucji. 

   

  2. DOWÓD OSOBISTY
   

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie  z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212), złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwy w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy na terenie Polski. Konsulat nie przyjmuje wniosków o wydanie dowodu osobistego.

   

  Osoby przebywające poza granicami kraju, które nie mają możliwości złożenia wniosku osobiście w Polsce, mogą złożyć wniosek do urzędu miasta/gminy w Polsce o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil). Odbiór dowodu osobistego musi wtedy nastąpić osobiście.

   

  • Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP  dokonuje zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu  niezwłocznie i osobiście w najbliższej placówce konsularnej RP.

  Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego dokonuje się w godzinach obsługi interesantów, bez  konieczności rejestracji wizyty w urzędzie.

   

  W przypadku chęci jednoczesnego aplikowania o dokument paszportowy należy umówić spotkanie paszportowe w konsulacie w systemie www.e-konsulat.gov.pl.

   

  •     Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu (numer 0-161 236 87 09).

  W takim przypadku uprzejmie prosimy dodatkowo o wskazanie organu, który był wystawcą utraconego/uszkodzonego dokumentu oraz numeru telefonu kontaktowego do osoby zgłaszającej na dodatkowej kartce dołączonej do formularza, który można pobrać pod poniższym linkiem:

   

   

  Formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego.

   

  3. PRAWO JAZDY
   

  Uprzejmie informujemy, że Konsulat Generalny RP w Manchesterze nie przyjmuje zgłoszeń utraty prawa jazdy. Dokument ten zastrzec można bezpośrednio w organie, który wydał ten dokument.

  W sprawie wydania duplikatu prawa jazdy prosimy również o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w kraju.
   

   

  Konsulat Generalny RP w Manchesterze uprzejmie informuje, że w urzędzie obowiązuje elektroniczny system zapisów na spotkania w konsulacie, w systemie E-Konsulat.

  Aby umówić spotkanie w urzędzie, należy wypełnić zgłoszenie na stronie internetowej

  WWW.E-KONSULAT.GOV.PL
   

   

  Spotkanie w sprawach zgłoszenia utraty dokumentu paszportowego lub dowodu osobistego
   

  1. Proszę wejść na stronę https://secure.e-konsulat.gov.pl/.
  2. Proszę wybrać kraj oraz placówkę: Wielka Brytania, Manchester.
  3. Proszę wybrać zakładkę Wizyty w Konsulacie – Sprawy paszportowe.
  4. Proszę zapoznać się z instrukcją dotyczącą zasad umawiania się na spotkanie.
  5. Proszę zarezerwować termin wybierając liczbę osób zgłaszających utratę dokumentu oraz dowolną, dostępną datę.
  6. Proszę wypełnić formularz wizyty podając dokładne dane osoby, która będzie zgłaszać utratę dokumentów i zaznaczyć właściwą opcję spośród dwóch:
  • ZGŁOSZENIE UTRATY PASZPORTU
  • ZGŁOSZENIE UTRATY DOWODU OSOBISTEGO
  1. Jeśli osoba ta będzie dodatkowo ubiegała się o wydanie dokumentu paszportowego, należy zaznaczyć właściwą opcje dot. paszportu.
  2. Proszę pobrać potwierdzenie wizyty i wydrukować je. Z potwierdzeniem należy stawić się w urzędzie w dniu spotkania.

   

  Osoby zainteresowane aplikowaniem o dokument paszportowy są zobowiązane do zapoznania się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad składania wniosków oraz wymaganych dokumentów umieszczonymi na stronie internetowej konsulatu:
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: