close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRATA DOKUMENTÓW

 •  

   

  1. DOKUMENT PASZPORTOWY
   

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych zgłoszenia utraty dokumentu dokonuje się osobiście w najbliższej placówce konsularnej RP w godzinach obsługi interesantów, bez konieczności rejestracji wizyty w urzędzie. Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć ze sobą inny ważny dokument ze zdjęciem.

  UWAGA: w celu aplikowania o nowy dokument należy umówić spotkanie w urzędzie, wypełniając zgłoszenie na stronie internetowej:

   

  WWW.E-KONSULAT.GOV.PL

   

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych utrata ważnego paszportu z winy posiadacza powoduje konieczność poniesienia kosztów podwyższonej opłaty paszportowej przy składaniu wniosku odnośnie kolejnego paszportu:

  - 10-letniego - 262 GBP,

  - 5-letniego - 167 GBP.

   

  Dlatego też w przypadku utraty paszportu bez winy posiadacza, w trakcie ubiegania się o wydanie nowego paszportu pomocne może być okazanie dokumentu potwierdzającego taki stan rzeczy. W przypadku kradzieży jest to raport lub pismo z policji potwierdzające, iż paszport został skradziony lub numeru referencyjnego tzw. crime reference number, w przypadku zagubienia paszportu z winy DVLA, Royal Mail, Home Office itp., pismo z tychże instytucji.

  Osoby zainteresowane aplikowaniem o dokument paszportowy są zobowiązane do zapoznania się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad składania wniosków oraz wymaganych dokumentów umieszczonymi na stronie internetowej konsulatu:

   

  2. DOWÓD OSOBISTY
   

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie  z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212), złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwy w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy na terenie Polski. Konsulat nie przyjmuje wniosków o wydanie dowodu osobistego.

   

  Osoby przebywające poza granicami kraju, które nie mają możliwości złożenia wniosku osobiście w Polsce, mogą złożyć wniosek do urzędu miasta/gminy w Polsce o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil). Odbiór dowodu osobistego musi wtedy nastąpić osobiście.

   

  • Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP  dokonuje zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu  niezwłocznie i osobiście w najbliższej placówce konsularnej RP.

  Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć ze sobą dokument ze zdjęciem. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego dokonuje się w godzinach obsługi interesantów, bez konieczności rejestracji wizyty w urzędzie.

  •     Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu (numer 0-161 236 87 09).

  W takim przypadku uprzejmie prosimy dodatkowo o wskazanie organu, który był wystawcą utraconego/uszkodzonego dokumentu oraz numeru telefonu kontaktowego do osoby zgłaszającej na dodatkowej kartce dołączonej do formularza, który można pobrać pod poniższym linkiem:

   

   

  Formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego.

   

  3. PRAWO JAZDY
   

  Uprzejmie informujemy, że Konsulat Generalny RP w Manchesterze nie przyjmuje zgłoszeń utraty prawa jazdy. Dokument ten zastrzec można bezpośrednio w organie, który wydał ten dokument.

  W sprawie wydania duplikatu prawa jazdy prosimy również o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w kraju.
   

   

  Konsulat Generalny RP w Manchesterze uprzejmie informuje, że w urzędzie obowiązuje elektroniczny system zapisów na spotkania w konsulacie, w systemie E-Konsulat.

  Aby umówić spotkanie w urzędzie, należy wypełnić zgłoszenie na stronie internetowej

  WWW.E-KONSULAT.GOV.PL
   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: