close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • TRANSKRYPCJA (REJESTRACJA) ZAGRANICZNEGO AKTU ZGONU W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO

 •  

  Transkrypcja aktu zgonu polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru. Po dokonanej transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny polskiego aktu zgonu, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji.

   

  Wniosek o transkrypcję aktu zgonu może złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika osoba mająca interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon do kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce lub skorzystać z pośrednictwa konsula.

   

   


   

  WAŻNE!

   

  Dokonanie transkrypcji aktu zgonu nie jest warunkiem koniecznym do wydania zaświadczenia na przewóz zwłok lub prochów.

   


   

   

  Dokumenty sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

   

  1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
  2. konsula.

   

   

  Opłata zgodnie z TABELĄ OPŁAT KONSULARNYCH.

   

  W celu umówienia wizyty należy wypełnić formularz wizyty na stronie internetowej http://www.e-konsulat.gov.pl/.

   

   

  W przypadku transkrypcji brytyjskich aktów zgonu należy przedłożyć następujące dokumenty:

   

  1. wniosek o transkrypcję (dostępny w urzędzie konsularnym);
  2. oryginał brytyjskiego aktu zgonu (w przypadku dokonywania transkrypcji aktów zgonu państw trzecich należy zalegalizować akt, o ile nic innego nie wynika z odrębnych przepisów);
  3. tłumaczenie aktu zgonu dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

   

   


   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.  2064 ze zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: