close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • REJESTRACJA URODZENIA LUB ZGONU DLA KTÓREGO NIE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY AKT STANU CYWILNEGO

 •  

  Urodzenie lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego.

   

   


  WAŻNE!

   

  Rejestracja urodzenia lub zgonu, dla którego nie został sporządzony zagraniczny akt stanu cywilnego, może mieć miejsce w dwóch sytuacjach:

  1) jeżeli w państwie urodzenia albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego (nie dotyczy Wielkiej Brytanii);

  2) w państwach, w których jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, ale zdarzenie nie zostało odnotowane w prowadzonych rejestrach.


   

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego (dostępny w urzędzie konsularnym);
  2. inne niż akty stanu cywilnego dokumenty stanowiące dowód nastąpienia zdarzenia za granicą, wydane przez właściwy podmiot zagraniczny;
  3. tłumaczenie dowodów nastąpienia zdarzenia za granicą;
  4. ważny paszport lub dowód osobisty.

   

   

  Opłata zgodnie z TABELĄ OPŁAT KONSULARNYCH.

   

  Na wizytę w sprawie prawnej można się umówić za pośrednictwem platformy e-Konsulat.

   

   

  W Wielkiej Brytanii istnieje sprawnie działający system rejestracji akt stanu cywilnego. W związku z tym problematyka związana z rejestrowaniem zdarzeń dotyczących stanu cywilnego, dla których nie został sporządzony akt stanu cywilnego, jest w zasadzie nieobecna w praktyce Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze.

   

   

   


   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1545 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.  2064 ze zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: