close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

 •  

  Obywatel polski po rozwodzie może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, składając w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska dokumentuje się w formie protokołu. Protokół sporządzony przez konsula jest przesyłany do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

   

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa;
  2. odpis skrócony lub zupełny aktu małżeństwa (wydany przez polski urząd stanu cywilnego);
  3. ważny paszport lub dowód osobisty.

   

   

  Opłata zgodnie z TABELĄ OPŁAT KONSULARNYCH.

   

  Na wizytę w sprawie prawnej można się umówić za pośrednictwem platformy e-Konsulat.

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

   

   


   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1545 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: