close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ODTWORZENIE TREŚCI ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO

 •  

  Jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.

   

  Uprawnioną do złożenia wniosku jest osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub osoba mająca interes prawny, a w przypadku odtwarzania aktu zgonu – także osoba, która wykaże interes faktyczny. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odtworzył treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

   

  Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego należy kierować do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce. Wniosek można skierować także za pośrednictwem konsula.

   

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego;
  2. dokumenty potwierdzające zdarzenie za granicą (lub ich uwierzytelniona kopia) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;
  3. ważny paszport lub dowód osobisty.

   

   

  Opłata zgodnie z TABELĄ OPŁAT KONSULARNYCH.

   

  Na wizytę w sprawie prawnej można się umówić za pośrednictwem platformy e-Konsulat.

   

   

   


   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.  2064 ze zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: