close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 29 stycznia 2019

  Informujemy, że w dniu 9 lutego 2019 r (sobota) w godzinach 9-15:00 odbędzie się dyżur konsularny w Cardiff. MIEJSCE DYŻURU: Kościół Katolicki Our Lady of Lourdes (polska parafia) 18 Colwill Road Cardiff CF14 2QQ (Informacja dla osób przyjeżdżających na dyżur samochodem: w miejscu gdzie odbędzie się dyżur jest do dyspozycji duży parking). W tym dniu przyjmowane będą wnioski o wszystkie rodzaje paszportów – dla dzieci i dorosłych. Jednocześnie informujemy, że miejsca na platformie e-konsulat na wizytę podczas dyżuru konsularnego w Cardiff zostaną udostępnione w niedzielę 3 lutego br. o godz. 15:00.

    OPŁATY

   

  Opłaty paszportowe w trakcie dyżuru będą przyjmowane tylko i wyłącznie w postaci „postal order” wystawionego na „Consulate General of the Republic of Poland in Manchester” na kwotę równoważną opłacie za paszport.

  Uwaga: Nie będzie możliwości wniesienia opłaty gotówką lub kartą.

   

  Wysokość opłat za paszport:

   

  • paszport 10-letni dla osoby dorosłej – 88 GBP, (jeżeli poprzedni paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez  posiadacza – 262 GBP),
  • paszport 10-letni ze zniżką dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów, inwalidów oraz kombatantów (na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do ulgi) – 44 GBP, 
  • paszport 5-letni (do 13 roku życia) – 28 GBP, (jeżeli poprzedni paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez  opiekuna osoby małoletniej – 167 GBP),
  • pierwszy paszport tymczasowy dla dziecka 24 GBP.

  KOPERTY DO WYSYŁKI PASZPORTÓW

   

  Do wniosku należy również dołączyć kopertę „next day special delivery” opłaconą (paid up to) lub z naklejonym znaczkiem special delivery i poprawnie zaadresowaną, w której zostanie przesłany gotowy paszport.

  Zarówno opłatę w postaci „postal order”, jak również „kopertę next day special delivery” należy zakupić na poczcie przed spotkaniem z konsulem.

  WAŻNE: Przed spotkaniem należy zapoznać się z informacją dotyczącą zasad składania wniosków w sprawach paszportowych oraz wymaganych dokumentów znajdującą się na stronie urzędu www.manchester.msz.gov.pl w zakładce INFORMACJE KONSULARNE. Rejestracja w systemie e-konsulat oznacza, że wnioskujący zapoznał się z tabelą opłat konsularnych, zasadami składania wniosków i dokumentami, które są wymagane przy ubieganiu się o paszport.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: