close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej
 • Aktualności

  Sekcja zawiera informacje o bieżącej działalności Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze.

  Polonia w WB

  Tu uzyskasz wszystkie informacje o Polonii w Wielkiej Brytanii: listę organizacji polonijnych i najnowsze informacje o ich działalności.

  Konsulat

  Sekcja prezentuje informacje o Kierownictwie i strukturze Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze. Tutaj znajdziesz też informacje o polskich placówkach w WB.

  Informacje konsularne

  Tu znajdziesz informacje konsularne, przepisy prawne, ostrzeżenia i porady. Dowiesz się też jak wystąpić o paszport.

 • AKTUALNOŚCI

 • 4 sierpnia 2017

  Konsulat Generalny RP w Manchesterze poszukuje kandydata na stanowisko kierowcy na ½ etatu

   

  Konsulat Generalny RP w Manchesterze

   

   

  poszukuje kandydata na  stanowisko


  kierowcy na 1/2 etatu

   

   

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje przede wszystkim następujące czynności:

   

  1. Prowadzenie pojazdów służbowych będących na wyposażeniu placówki.
  2. Nadzorowanie utrzymania samochodów placówki w pełniej czystości i sprawności technicznej, planowanie na bieżąco terminów dokonania przeglądów technicznych oraz napraw i serwisów pojazdów.
  3. Ewidencjonowanie przebiegu samochodu i zużycia paliwa.
  4. Obsługa delegacji z Polski.
  5. Realizacja zaopatrzenia miejscowego oraz materiałowego.
  6. Nadawanie i odbiór przesyłek pocztowych.
  7. Wykonywanie innych poleceń przełożonych.

   

  Proponowane wynagrodzenie 750,00 GBP, czas pracy 20 godzin tygodniowo

  Z wyłonioną w naborze osobą zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

   

   

  Wymagania niezbędne:

   

  1. Wykształcenie średnie.
  2. Prawo jazdy kat. B.
  3. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
  4. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
  5. Doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat na stanowisku kierowcy.
  6. Umiejętności praktyczne:

   

  • umiejętność orientacji w terenie,
  • umiejętność jazdy w kolumnie,
  • orientacja w zakresie techniki samochodowej,
  • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych/stresowych,
  • dyspozycyjność,
  • umiejętność planowania,
  • łatwość komunikacji.

   

   

  Wymagania dodatkowe:

   

  1. Wykształcenie średnie techniczne.
  2. Umiejętności praktyczne:

   

  • umiejętności organizacyjne,
  • zdolności interpersonalne,
  • umiejętność współpracy.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   

  • list motywacyjny,
  • kopia dyplomu (świadectwa)  potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
  • kopia dokumentów/certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego (jeśli jest),
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych i dodatkowych (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń) – w tym doświadczenia zawodowego wymaganego zgodnie z opisem „wymagania niezbędne” i jeśli kandydat posiada - „wymagania dodatkowe”,
  • kopia poświadczeń bezpieczeństwa (jeśli kandydat/ka posiada),
  • kopia prawa jazdy.

   

  Wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatów/ki wystawione w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

   

  Proces naboru będzie składać się m.in. z formalnej weryfikacji zgłoszeń - do kolejnego etapu zaproszeni zostaną wybrani kandydaci/ki, spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

   

   

  Termin składania dokumentów: 17.08.2017 r.

   

  Miejsce składania dokumentów:

   

  Konsulat Generalny RP w Manchesterze

  51 Portland Street

  Manchester M1 3LD

   

  z dopiskiem:  Kierowca

   

   

  W zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

  Decyduje data wpływu dokumentów do Konsulat Generalny RP w Manchesterze (czynny w godzinach poniedziałek 10–18, wtorek–piątek 8.15–16.15).

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru.

   

   

  UWAGA: Komisyjnie zostaną zniszczone zgłoszenia:

   

  • otrzymane po terminie (liczy się data wpływu dokumentów do KG RP w Manchesterze),
  • niespełniające wymagań koniecznych,
  • rozpatrzone negatywnie po zakończeniu procesu naboru.

   

  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt  na adres mailowy: manchester.kg.sekretariat@msz.gov.pl.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: